Bel ons op: 06 29 16 91 96

Privacyverklaring

Privacyverklaring De Beauty Garage te ‘s-Heerenberg

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die De Beauty Garage verwerkt voor haar klanten.
Indien u klant wordt van De Beauty Garage, of om andere reden persoonsgegevens verstrekt, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

 

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

De Beauty Garage, Oude Doetinchemseweg 134 ‘s-Heerenberg.

De salon is bereikbaar via telefoon: 06-29169196 of e-mail: info@debeautygarage.nl

 

Welke gegevens verwerkt De Beauty Garage met welk doel.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 1. Voor- en achternaam, geboortedatum
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer (s) en e-mailadres
 4. Intakeformulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens
 5. Productgebruik van gegeven behandeling
 6. Foto’s van voor/na behandeling
 7. Het afhandelen van uw betaling

De Beauty Garage verwerkt de in opsomming genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:

 • Contact over te maken afspraken en de annulering van afspraken
 • Het versturen van uitnodigingen en informatie over de diensten van De Beauty Garage
 • Het reageren op uw bestelling, (aan-)vraag en/of boeking

4. Uw gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen te monitoren
5. De informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.
7. De Beauty Garage is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst. 

 

E-mailberichtgeving:

De Beauty Garage gebruikt uw naam en e-mailadres om informatie toe te sturen over activiteiten en diensten van de salon via een nieuwsbrief en/of een persoonlijke mail. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk door het sturen van een e-mail naar info@debeautygarage.nl of door de link aan te klikken die onderaan iedere nieuwsbrief staat.

 

Informatie verstrekking aan derden: 

De Beauty Garage verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting of medische noodzaak.

 

Niet-persoonlijke informatie

Wanneer u de website bezoekt, wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet-persoonlijke aard. Bijv. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er doorbracht en de pagina’s die u heeft bekeken.

 

Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden

De Beauty Garage is niet verantwoordelijk voor de privacy-verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u op de website van De Beauty Garage terecht kwam via de website van een derde.

 

Bewaartermijnen

De Beauty Garage verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen, voor zover dit mogelijke is in verband met de wettelijke verplichtingen waaraan De Beauty Garage zich dient te houden. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Bij overlijden worden de gegevens verwijderd als aan alle wettelijke verplichtingen is voldaan (o.a. belastingdienst met bewaartijd van 7 jaar).

 

Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft De Beauty Garage passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

Inzagerecht

 • Via de eigenaresse van De Beauty Garage kunt u, mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart/paspoort) een schriftelijk, gedateerde en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. De Beauty Garage zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
 • Indien uw bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse van De Beauty Garage.
 • Indien uw klachten heeft over de wijze waarop De Beauty Garage uw gegevens of uw verzoeken behandeld, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Bij eventuele vragen en/of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met de eigenaresse van De Beauty Garage via telefoon: 06-29169196 of e-mail: info@debeautygarage.nl

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig deze privacyverklaring te bekijken.

Gezonder leven, maar hoe?..

Voedingsschema op maat!

 

Informeer naar de mogelijkheden voor een gezond lichaam.

 

Neem contact met ons op